toulcak

ENVIRA, o.p.s.

Více informací a novinek na našich webových stránkách www.setrnepoctive.cz

ENVIRA, o. p. s. je neziskovou organizací, která od 1.1.2014 převzala sociální podnik dosud provozovaný Zájmovým sdružením Toulcův dvůr (nyní Zapsaný spolek Toulcův dvůr).

ENVIRA, o. p. s. je sociálním podnikem, resp. integračním sociálním podnikem, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více než 50% zaměstnanců společnosti. Princip sociálního podniku naplňujeme vytvářením chráněných pracovních míst pro jejich dlouhodobé zaměstnávání.

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. sestává ze třech provozů, které plně podporují činnost Střediska ekologické výchovy (SEV) Hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společnost je také členem Zapsaného spolku Toulcův dvůr, které je sdružením neziskových organizací provozujících toto středisko.

Spravujeme a udržujeme památkově chráněný objekt Toulcova dvora a pozemky, které k němu náleží. Objekt slouží mnoha neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Environmentálně odpovědná správa budov a pozemků je jednou z hlavních činností sociálního podniku.

Rukodělná dílna je nejnovějším z provozů sociálního podniku. Vyrábí keramiku pro propagaci Toulcova dvora i pro veškeré zájemce.

Zdravá jídelna je třetím provozem, obsluhuje nejen zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také řadu mateřských škol, klubů i firemních akcí a svateb.

Podpořte zaměstnávání OZP

Sociální podnik je finančně mnohem náročnější na provoz, proto se neobejde bez dotací a darů. Vaše příspěvky umožní dlouhodobé zaměstnání OZP nebo s nimi budeme moci rozšířit možnosti vybavení zdejších provozů. Pracovníci s postižením se tak budou moci naučit další dovednosti.

 

Kontakty:

ENVIRA, o.p.s.
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X